Over ons

Prologreen is een samenvoeging van drie termen:
Pro – staat voor productie
Lo – staat voor logistiek
Green – staat voor de land- en (glas)tuinbouw

Stichting Prologreen is een intermediair tussen arbeidsmigranten, uitzendbureaus, payrollpartijen en werkgevers. Werkloos werkzoekende arbeidsmigranten kunnen zich bij Stichting Prologreen aanmelden.

Willem van Veenendaal is sociaal ondernemer en heeft meer dan tien jaar ervaring in de uitzendbranche.
In de afgelopen jaren heeft Willem ervaren dat de woon- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten
soms minder dan wenselijk zijn. Met die kennis heeft hij Prologreen opgericht.
Willem: ‘Wederzijds respect en afspraak is afspraak zijn de belangrijkste kernwaarden van Prologreen.’

 

Vivien Sarkanti is in 2012 zelf als arbeidsmigrant vanuit Hongarije naar Nederland gekomen. Voor de arbeidsmigranten die via Prologreen aan het werk gaan zoekt zij een passend bedrijf waar men arbeidservaring op kan doen. Tevens wordt bekeken of er scholing kan worden aangeboden. Vivien -ooit zelf begonnen als tomatenplukster- weet als geen ander hoe moeilijk arbeidsmigranten het kunnen hebben om een volwaardige toekomst op te bouwen.