Privacy Policy

Prologreen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, uitzendkrachten en overige bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Prologreen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.